Maanantaina 3.6.2019 Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo allekirjoitti yhdessä walesilaisen St. Asaphin hiippakunnan piispan Gregory Cameronin kanssa hiippakuntien välisen ystävyyssopimuksen. Ystävyyssopimuksella pyritään edistämään ja mahdollistamaan kahden hiippakunnan välistä yhteistyötä paikallisseurakuntien tasolla. Sopimus solmittiin viideksi vuodeksi.

”Kristityt ympäri maailmaa jakavat yhteisen uskon, mutta opimme paljon, kun ymmärrämme erilaisia ympäristöjä, joissa opetuslapset elävät uskoaan. Suomalaisessa luterilaisella perinteellä on paljon yhteistä oman historiamme kanssa, mutta se tekee myös näkyväksi sellaista, jota me pidämme itsestäänselvyytenä. Olen iloinen saadessani kasvaa ja oppia kristittynä opetuslapsena yhdessä uusien pohjoismaalaisten kumppaniemme kanssa”, piispa Gregory Cameron sanoo.

Piispa Laajasalon ajatukset ystävyyssopimuksesta ovat kaikin puolin positiiviset: ”Ystävyyssopimus on muistutus Kristuksen kirkon yhteydestä. Teemme samaa työtä eri puolilla maailmaa ja voimme oppia, rohkaista ja tukea toisiamme ilosanoman kertomisessa. St. Aspahin kanssa yhteistyö toteutuu monella tasolla – seurakuntien välillä, piispojen kesken ja ennen kaikkea tulevissa yhteisissä kirkon kasvuun keskittyvissä tavoitteissa.”

Ystävyyssopimuksen solmimisesta aloite alun perin tuli St. Asaphin hiippakunnalta. Walesilaisia ovat olleet erityisen kiinnostuneita suomalaisesta rippikoulutyöstä.

”Rippikoulu on merkittävä osa suomalaista kulttuuria. Olemme kiinnostuneita, miten tämä on mahdollista sekä miten se toimii. Haluamme myös oppia, kuinka nuorille opetetaan uskosta luovalla tavalla. Olemme kiinnostuneita leireistä itsestään sekä niiden sisällöstä. Haluamme oppia myös suomalaisesta isostoiminnasta – kuinka nuorista saadaan sekä tehdään ryhmänjohtajia?” pohtii St. Asaphin hiippakunnan nuorisotyön asiantuntija Tim Feak yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia hiippakunnallisen nuorisötyön näkökulmasta.

Helsingin hiippakunnassa Vantaankosken seurakunta on jo aloittanut yhteistyön walesilaisten kanssa. Kesällä 2019 Vantaankosken rippikoululeirille osallistuu ryhmä walesilaisia ohjaajia sekä nuoria. Syyslomalla 2019 vantaalaisille isosille järjestetään isoskoulutusleiri Walesissa.

”Olen iloinen siitä käytännön ystävyyden ekumeniasta, mitä on voitu aloittaa nuorten tapaamisilla ja yhteistyöllä rippikoulussa. Uskon, että yhteistyö rikastuttaa paitsi Helsingin hiippakuntaa niin myös Vantaan seurakuntayhtymää ja Vantaankosken seurakuntaa hengellisesti sekä käytännön toiminnan kehittämisessä,” Vantaankosken kirkkoherra Hannu Pöntinen kertoo sopimuksen vaikutuksesta paikalliseurakunnille.

Rippikoulu- ja kasvatustyön lisäksi hiippakuntien välistä yhteyttä aiotaan tulevaisuudessa vahvistaa muun muassa pyhiinvaellus- ja spirituaaliteettitoiminnalla. Walesin vankka pyhiinvaellusperinne on innostava mahdollisuus suomalaiselle hiippakunnalle.

Walesin pohjoisrannikolla sijaitsee useita perinteisiä pyhiinvaellusreittejä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia järjestää retkiä tai leirejä. St. Asaphin hiippakunnalla on toimiva malli, jossa nuorille aikuisille järjestetään pyhiinvaelluksia, joita mainostetaan mahdollisuutena irrottautua teknologiasta ja sosiaalisesta mediasta. Tim Feakin mukaan kiinnostus tällaista toimintaa kohtaan on kasvava.

Myös työntekijä- ja opiskelijavaihdot sekä vapaaehtoistoiminnan vahvuuksien jakaminen on tulevaisuuden tavoitteina kahden hiippakunnan välillä.

Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen pohtii tulevaisuutta: ”Itse haaveilen, että saisimme aikaiseksi työntekijä- tai opiskelijavaihtoja St.Asaphin ja Helsingin hiippakunnan välillä, koska pidän niitä oppimisen kannalta kaikkein tehokkaimpana toimintana.”

St. Asaphin hiippakunta on yksi Walesin kirkon kuudesta hiippakunnasta. Hiippakunta sijaitsee Koillis-Walesissa ja sen alueella asuu noin 500 000 ihmistä.

Helsingin hiippakunnalla on aiemmin ystävyyssopimus Länsi-Namibian hiippakunnan kanssa.