Helsingin hiippakunnan piispaksi on valittu Teemu Laajasalo.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on suorittanut piispan vaalin 16.8.2017 äänten tarkistuslaskennan.

Teemu Laajasalo on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Näin ollen tuomiokapituli vahvisti vaalin tuloksen ja totesi, että Helsingin hiippakunnan piispaksi on tullut valituksi Teemu Laajasalo. Hän aloittaa virassa ke 1.11.2017. Virkaan vihkimys on sunnuntaina 12.11.2017 Helsingin tuomiokirkossa.

 

Äänten jakautuminen

 

Yhteen-säTuomiorovasti-kuntaHuopalah-den

rovastikunta

Malmin

rovastikun-ta

Vartiokylän

rovastikun-ta

Vantaan

rovastikunta

Porvoon

rovastikunta

Teemu

Laajasalo (2)

 

795

 

198

 

93

 

114

 

128

 

188

 

74

Jaana

Hallamaa (3)

 

388

 

123

 

46

 

77

 

49

 

68

 

25

Kaisamari

Hintikka (4)

 

359

 

100

 

54

 

69

 

47

 

52

 

37

 

Hylättyjä

 

7

 

2

 

0

 

0

 

0

 

4

 

1

 

Tyhjiä

 

3

 

0

 

1

 

0

 

1

 

0

 

1

 

Äänestäneitä

 

1552

 

423

 

194

 

260

 

225

 

312

 

138

Ääni-oikeutettuja 

1788

 

518

 

209

 

285

 

268

 

358

 

150

Äänestys-

prosentti

 

86,8 %

 

81,7 %

 

92,8 %

 

91,2 %

 

84 %

 

87,2 %

 

92 %