Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan: ”Näissä olosuhteissa tuomiokapituli on päätöksestään ilmenevällä tavalla voinut katsoa Oksasen hoitaneen virkatehtäväänsä puutteellisesti ja vakavalla tavalla rikkoneen kirkkoherran tehtäviin ja johtamiseen liittyviä velvoitteitaan. Kirkkoherra Oksasen virkasuhteen irtisanomiseen on siten asiaa kokonaisuutena arvioiden ollut kirkkolain 6 luvun 50 §:ssä tarkoitettu asiallinen ja painava syy.”

Päätös ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja: Ritva Saario, lakimiesasessori, p. 040 728 4672