Helsingin hiippakunnan uusi hiippakuntavaltuusto kokoontui 8.6.2020 toimikautensa ensimmäiseen kokoukseen.

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi alkavaksi nelivuotiskaudeksi valittiin Viivi Ali-Löytty ja varapuheenjohtajaksi Anne Heikkinen.

Tuomiokapitulin istunnon maallikkojäseneksi valittiin Hanna Mithiku. Varajäseniksi valittiin Eija-Riitta Korhola ja Soili Haverinen.