Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 27.9.2023 julistanut haettavaksi tuomiokapitulin hiippakuntasihteerin viran 2.10.2023 alkaen. 

Tuomiokapituli ohjaa, neuvoo ja valvoo seurakuntien johtamista ja toimintaa. Hiippakuntadekaanin johtamassa tiimissä hiippakuntasihteeri osallistuu seurakuntien työhyvinvointia, suunnitelmallisuutta ja johtamista edistäviin toimiin. Toteuttamisen välineinä toimivat yhteistyöfoorumit, koulutus, konsultointi, neuvonta ja hengellinen ohjaus. Tuomiokapitulin vastuulla ovat muun muassa kirkon virkaan vihittävien työntekijöiden ja ensimmäiseen kirkon virkaan tulevien valmennus. Hiippakuntasihteeri vastaa omalta osaltaan edellä mainituista valmennuksista, kirkon virkaan opiskelevien seurakuntaharjoittelujen prosesseista sekä yhteistyöverkoston ylläpitämisestä kouluttavien oppilaitosten kanssa. Tehtäviin on kuulunut myös ystävyyshiippakuntatyön edistämistä. Tehtäviä voidaan täsmentää tai muuttaa tuomiokapitulin resurssien ja toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla.

Tehtävässä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, seurakuntatyön syvällistä tuntemusta ja kehittämisosaamista sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus asettuu vaativuusryhmään 603 (vähimmäispalkka 4 060,41€ + mahdollinen kokemuslisä). Työaikaseuranta on sidottu yleistyöaikaan.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan KirkkoRekryn kautta 23.10.2023 klo 12 mennessä.

Työhaastattelut niihin kutsuttaville järjestetään 31.10.2023. Hakijan tulee suostua psykologiseen soveltuvuustutkimukseen, mikäli valintatyöryhmä niin edellyttää.

Tiedusteluihin vastaa haettavan viran lähiesihenkilö, hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen reijo.liimatainen@evl.fi.