Helsingin hiippakunnan piispaksi on valittu Teemu Laajasalo.

Piispan vaalin alustavassa tuloslaskennassa äänimäärät jakautuivat kolmen ehdokkaan kesken seuraavasti: Teemu Laajasalo sai yhteensä 795 ääntä, Jaana Hallamaa 388 ääntä ja Kaisamari Hintikka 359 ääntä.

Alustava äänestysprosentti on 87 %. Kaikkiaan ääniä annettiin 1555. Äänioikeutettuja oli yhteensä 1788.

Tulokset vahvistetaan illan tuomiokapitulin istunnossa, ja vahvistetuista äänimääristä tiedotetaan viimeistään noin klo 21.

Alustava äänten jakautuminen