Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaalissa enimmät äänet on saanut Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen, 130 ääntä. Vaali on toimitettu keskiviikkona 30.9.2020 Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnissa.

Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit. Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Alustavan ja tarkistamattoman tuloksen mukaan Helsingin hiippakunnan pappisasessorin vaalissa on annettu ääniä seuraavasti:

Tiina Ahonen,  Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastori, 30 ääntä
Martti Ajo, Helsingin seurakuntayhtymän johtava perheneuvoja, 7 ääntä
Marketta Antola, Vuosaaren seurakunnan II kappalainen, 12 ääntä
Heikki Arikka, Malmin seurakunnan kirkkoherra, 6 ääntä
Leo Glad, Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherra, 2 ääntä
Paulos Huang, Helsingin seurakuntayhtymän kiinankielisen seurakuntatyön pappi, 7 ääntä
Martti Häkkänen, Helsingin Mikaelin seurakunnan kirkkoherra, 14 ääntä
Jyrki Kaukanen, Tikkurilan seurakunnan kappalainen, 2 ääntä
Antti Kupiainen, Askolan seurakunnan kirkkoherra, 14 ääntä
Kalle Kuusniemi, Lauttasaaren seurakunnan I seurakuntapastori, 12 ääntä
Elina Perttilä, Malmin seurakunnan XV seurakuntapastori, 10 ääntä
Hannu Pöntinen, Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra, 130 ääntä
Pontus Salmi, Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, 31 ääntä
Sakari Toiviainen, Helsingin seurakuntayhtymän perheneuvoja (vs. sairaalapastori), 10 ääntä
Anna-Maija Viljanen-Pihkala, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori, 18 ääntä
Antti Yli-Opas, Porvoon seurakunnan IV kappalainen (Laihian seurakunnan vt. kirkkoherra), 3 ääntä

Äänestysprosentti oli 34,17 %.

Vaalin tulos on alustava ja tarkistamaton. Tulos tarkistetaan ja todetaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 7.10.2020 iltapäivällä. Tarkistettu vaalin tulos julkaistaan istunnon jälkeen hiippakuntatiedotteella.

Pappisasessori Hannu Pöntisen ensimmäinen asessorikausi päättyy 31.12.2020. Toinen asessorikausi on 1.1.2021 -31.12.2023.