Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaalissa enimmät äänet on saanut Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Anna-Maija Viljanen-Pihkala, 70 ääntä. Vaali on toimitettu keskiviikkona 1.12.2021 Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnissa.

Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit. Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Alustavan ja tarkistamattoman tuloksen mukaan Helsingin hiippakunnan pappisasessorin vaalissa on annettu ääniä seuraavasti:

Tiina Ahonen, Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastori, 13 ääntä
Marketta Antola, Vuosaaren seurakunnan II kappalainen, 8 ääntä
Paulos Huang, Helsingin seurakuntayhtymän kiinankielisen seurakuntatyön pappi, 7 ääntä
Martti Häkkänen, Helsingin Mikaelin seurakunnan kirkkoherra, 11 ääntä
Antti Kupiainen, Askolan seurakunnan kirkkoherra, 8 ääntä
Kalle Kuusniemi, Helsingin seurakuntayhtymän kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikkö, 6 ääntä
Mari Mattsson, Kallion seurakunnan IV seurakuntapastori (Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vs. hiippakuntasihteeri), 44 ääntä
Hilkka Niemistö, Töölön seurakunnan III seurakuntapastori (Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja) , 2 ääntä
Jukka Pakarinen, Vartiokylän seurakunnan kirkkoherra, 49 ääntä
Elina Perttilä, Malmin seurakunnan XV seurakuntapastori, 9 ääntä
Anni Punkka, Malmin seurakunnan XVII seurakuntapastori, 25 ääntä
Pontus Salmi, Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, 13 ääntä
Sakari Toiviainen, Helsingin seurakuntayhtymän sairaalapappi, 6 ääntä
Anna-Maija Viljanen-Pihkala, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori, 70 ääntä
Päivi Vähäkangas, Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherra, 14 ääntä

Äänestysprosentti oli 31,79 %.

Vaalin tulos on alustava ja tarkistamaton. Tulos tarkistetaan ja todetaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 15.12.2021. Tarkistettu vaalin tulos julkaistaan istunnon jälkeen hiippakuntatiedotteella.

Asessorikausi on 1.2.2022 – 31.1.2025.