Piispan puhe

Pyytäessämme siunausta me ilmaisemme uskoamme: tähän taloon ja tähän toimitilaan astuessamme me haluamme muistaa, että olemme Jumalan luomia, ja siksi erilaisissa tehtävissämme mukana jossakin arvokkaassa ja merkityksellisessä.  Tässä talossa toimiessamme me olemme lähtökohtaisesti armon ja oikeudenmukaisuuden asialla.

Pyytäessämme siunausta me luomme myös toimintakulttuuria ja asenneilmastoa: tässä talossa toimiessamme tai täällä asioidessamme me haluamme kokea, että kristinuskon olemus kannattelee, motivoi ja voimaannuttaa meitä. Siunaus tuo mukanaan halua välittää toinen toisistamme, jakaa saamaamme hyvää, kohdella ihmisiä oikeudenmukaisesti ja luontoa kohtuullisesti. Siunaus tekee tilaa kiitollisuudelle ja nöyrälle rohkeudelle.

 

Siunaus jättää jälkeensä armon ja oikeudenmukaisuuden tuoksun. Siunaus luo kaipuun hyvän Jumalan läheisyyteen, josta avautuu horisontti lähimmäisiimme, toisiin ihmisiin.

 

Siunatkoon siis kolmiyhteinen Jumala,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki tämän Bulevardin talon,

sen kaikki toimitilat,

täällä työtä tekevät ja tänne eri syistä tulevat;

 

olkoon tämä toimitila paikka,

jossa Jumalan läsnäolo kannattelee ja motivoi

jossa toistemme arvostaminen ja

toisistamme välittäminen toteutuvat

jossa luottamus ja ilo ravitsevat

jossa armo ja oikeudenmukaisuus tuoksuvat.