Kelpoisuuspäätös ja lausunto Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista

Tuomiokapituli totesi Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt: Satu-Elina Ansas, Helena Castrén, Kaiju Himanen, Anna-Kaisa Inkala, Virpi Koskinen, Tero Kuparinen, Laura Leverin, Mari Mattson, Heikki Nenonen, Hilkka Niemistö, Anja Nurminen, Juha Ropponen ja Leena Väyrynen-Si.

Katso liitteenä oleva tiedote asiasta.

Kelpoisuuspäätös ja lausunto Pakilan seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista

Tuomiokapituli totesi Pakilan seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt: Satu-Elina Ansas, Jari Flink, Kaisa Heininen, Anna-Kaisa Inkala, Markku Komulainen, Tero Kuparinen, Juha Ropponen, Tuomo Törmänen, Tiia Valve-Tuovinen, Leena Väyrynen-Si, Henrik Wikström ja Antti Yli-Opas.

Katso liitteenä oleva erillinen tiedote asiasta.

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset ja oikeutuksen

 • Marjo Ehnille Agricolan suomalaisen seurakunnan vt. kappalaiseksi 1.1.2019 alkaen siihen asti, kunnes viran tilanne ratkeaa
 • Ellen Havukaiselle Helsingin seurakuntayhtymän määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi (40 %) sairaalapastoriksi 1.10.2018–31.12.2018
 • Airi Heikkiselle Helsingin seurakuntayhtymän osa-aikaiseksi (66,7 %) vs. yhteiskunnallisen työn papiksi 1.10.2018–31.12.2018
 • Hannu Hietalahdelle Töölön seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi 3.10.2018–31.12.2018
 • Laura Huoviselle Kallion seurakunnan Nuorten diakoniatalon toiminnanjohtajaksi 1.1.2019–31.12.2021
 • Olli Hyväriselle Porvoon suomalaisen seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi 24.9.2018–31.12.2018
 • Santeri Kalevalle Töölön seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi 10.11.2018–31.12.2018
 • Piia Kontiolle Vartiokylän seurakunnan vs. kirkkoherraksi 11.10.2018–30.11.2018
 • Miia Moisiolle Vartiokylän seurakunnan määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi (50%) seurakuntapastoriksi 10.10.2018–31.12.2018
 • Milla Mäkitalolle Kannelmäen seurakunnan vt. seurakuntapastoriksi 1.1.2019–31.12.2021
 • Elisa Wathénille oikeuden toimia lehtorina Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n palveluksessa lähettikuraattorin tehtävässä ja julistustyöntekijänä 14.9.2018–31.12.2018

Tuomiokapitulin viestintäasiantuntija

Tuomiokapituli valitsi pastori Satu Huttusen viestintäasiantuntijan tehtävään 1.11.2018 alkaen.

Sivutoimilupa

Kirkkoherra Hans Tuomiselle on myönnetty sivutoimilupa.

Pastoraalitutkinnon suorittaminen

Pastoraalitutkinnon ovat suorittaneet pastori Petri Patronen ja pastori Riikka Saarno.

Virantoimituksesta pidättäminen

Tuomiokapituli on 10.10.2018 alkaen toistaiseksi pidättänyt virantoimituksesta kaksi pappia, jotka eivät heistä johtuvista syistä voi suorittaa asianmukaisesti virkatehtäviään. Tapaukset eivät liity toisiinsa.

Asia on ei-julkinen (Julkisuuslaki 24 § 3, 6, 25 ja 26 kohdat).

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 31.10.2018. Pappis- ja diakonianvirkaan vihkimys on 4.11.2018.