Piispan vierailu Mäntyniemessä 14.3.2012 yhdessä kirkkoneuvos Jukka Keskitalon, kirkkoherra Hannu Ronimuksen ja kirkkoherra Juha Rintamäen kanssa.

Arvoisa Tasavallan Presidentti ja rouva Jenni Haukio

Ilo tulla tänne! Tuon mukanani kolme viestiä:

 

Te olette saaneet vaalin aikana ja sen jälkeen lukuisia siunauksen toivotuksia. Se on meidän kristittyjen tapa sanoa, että me välitämme, että me arvostamme tasavaltamme presidenttiä ja siksi haluamme myös ihmisen korkeimman voiman – Jumalan siunauksen – olevan hänen tukenaan.

 

Me haluamme kertoa teille, että vielä silloinkin, kun onnittelijoiden aika on ohi ja arki on alkanut, meidän välittämisemme jatkuu: Suomen jokaisessa seurakunnassa rukoillaan joka sunnuntai Tasavallan Presidentin puolesta. Se on rukous instituution puolesta, mutta se sulkee siunaavaan voimaansa myös Teidät henkilönä ja Teidän läheisenne. Tuo rukous ei sisällä Teille esityslistaa, ehdotuksia tai vaatimuksia. Se on meidän pyyntömme Jumalalle antaa Teille sitä, mitä Te vastuunkantajana ja ihmisenä tarvitsette. Se on siunauksen lahja, jonka kirkkona sunnuntai sunnuntailta Teille annamme.

 

Haluamme omalta osaltamme olla mukana myös niissä yhteistyön pöydissä, joissa etsitään ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnille ja turvalliselle tulevaisuudelle. Seurakunnan työntekijöillä on pysyvä lähikontakti suomalaisten arkeen, myös sen varjoihin ja murtumakohtiin. Sitä asiantuntemusta tarjoamme mieluusti yhteiseen käyttöön.

 

Siunatkoon hyvä Jumala

vastuunne ja virkatyönne.

Hän siunatkoon

Teidän molempien kutsumuksen,

kotinne ja keskinäisen rakkautenne.