Temppeliaukion kirkko 23.10.2010

ILO olla tässä siksi,

– että Naisten Pankki -hanke voimaannuttaa ja lisää energiaamme:
tieto siitä, että saa olla mukana hyvyydenketjussa,
tuottaa hyvinvointia ja luo ilmapiiriä, jossa itsekin voimme paremmin

– että Naisten Pankki on konkreettinen esimerkki siitä, että
kansalaisyhteiskunta toimii:  erilaisissa verkostoissa ja erilaisilla vastuupaikoilla olevat naiset ovat löytäneet toinen toistensa osaamisen ja siihen liittyvät verkostot,  ja siten saavat aikaan muutosta

– että Naisten Pankki on oiva esimerkki myös siitä,
että globaalissa todellisuudessamme ei ole vain megaluokan asioista ja finanssimaailman kapeita realiteetteja.  Naisten Pankissa raha ja sosiaalinen omatunto löytävät toisensa muutoksen puolesta.

– että Naisten Pankki on myös myönteinen viesti kaikkea kyynisyyttä vastaan: hyvän tekeminen kannattaa.  Elämänlaadun kohentaminen on yhteistyötä, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

Naisten Pankin ystävänä toivotan kaikille mukana oleville iloa ja Jumalan runsasta siunausta!