Piispa Teemu Laajasalon puhe Hänen pyhyytensä Paavi Franciscuksen yksityisvastaanotolla Pyhän Henrikin muistopäivän yhteydessä 17.1.2020

 

Pyhä isä, Teidän pyhyytenne,

Haluan koko ekumeenisen valtuuskuntamme puolesta kiittää teitä siitä, että saamme Pyhän Henrikin muistopäivän yhteydessä tavata teidät. Se, että voimme yhdessä muistaa maamme ensimmäistä piispaa ja evankeliumin julistajaa, on erityinen merkki yhteydestä.

Iloitsen siitä yhteisestä pitkäjänteisestä teologisesta työskentelystä, joka on raivannut ja raivaa tietä kohti syvempää ja näkyvää ykseyttä.

Pyhä isä, joulusaarnassanne puhuitte Kristuksesta, joka syntyi lahjaksi aivan jokaiselle ihmiselle. Jumala lähestyi ensin meitä, eikä odottanut meidän lähestymistämme. Jumalan rakkaus ei ole riippuvaista meidän oikeista ajatuksistamme, teoistamme tai tekemättä jättämisistämme. Kristus syntyy lahjaksi ihmisille ensin.

Pyhä isä, te sanoitte tämän kauniisti, mutta samalla annoitte meille kaikille ihmisille yksinkertaisen ohjeen.

”He did not wait until we were good before he loved us, but gave himself freely to us. May we not wait for our neighbours to be good before we do good to them, for the Church to be perfect before we love her, for others to respect us before we serve them. Let us begin with ourselves.”

Maailma on täynnä riitoja. Suuria sotilaallisia ja poliittisia riitoja sekä pieniä paikallisia kiistoja. Myös omassa maassamme on havahduttu siihen, että vastakkainasettelu lisääntyy. Vaikka Suomea on kehuttu maailman onnellisimmaksi maaksi, yhteiskunnassamme ja kirkoissamme kovat sanat ja keskinäinen ymmärtämättömyys lisääntyy. Tästä kehityksestä on kantanut huolta myös maamme presidentti.

Kärsimme siitä, että halu ymmärtää toista ihmistä on muuttunut haluksi ymmärtää toinen ihminen väärin. Ihmistä ei rakasteta ihmisyyden itsensä perusteella vaan samanmielisyyden perusteella.

Pyhä isä, uskon, että teidän ohjeenne Let us begin with ourselves on tällä alkaneella vuosikymmenellä entistä tärkeämpi ja entistä osuvampi.

Kristus kutsuu meitä seuraamaan hänen lahjoittavan rakkauden esimerkkiään ja aloittamaan itsestämme. Aloittamaan itsestämme, koska tässä maailmassa on liikaa niitä, joiden ääntä kukaan ei kuuntele. On liikaa niitä, joiden kohdalla kukaan ei pysähdy. On liikaa niitä, joita kukaan ei edes yritä ymmärtää.

Let us begin with ourselves. Luokaamme Kristuksen rakkauden kautta tilaa niille, joilla sitä ei ole. Antakaamme Kristuksen rakkauden kautta sanoja niille, jotka ovat mykkiä. Taistelkaamme Kristuksen rakkauden kautta niiden puolesta, jotka ovat jo kaikki taistelunsa hävinneet.

Ekumeeninen työ on vastaus Jeesuksen rukoukseen sen puolesta, että hänen seuraajansa olisivat yhtä. Mutta se on myös mitä suurimmassa määrin toivoa herättävää työtä, joka antaa esimerkin maailmalle siitä, miten vuosisatojen takaiset riidat ja pahat puheet voivat muuttua keskinäiseksi ymmärtämiseksi ja sovinnon hengeksi. Teidän edeltäjänne Pyhä Johannes XXIII muistuttaa meitä vielä tänäänkin: ”The things that unite us are greater than those that divide us.”

Pyhä isä, tuomme teille lahjan. Se on Suomen suurimman ja vanhimman lähetysjärjestön Suomen Lähetysseuran kautta tehty lahjoitus rauhan- ja sovinnon työhön Kolumbiaan.

Näillä sanoilla tervehdin teitä, Pyhä isä ja toivotan koko valtuuskuntamme puolesta teille rakastavan Jumalan siunausta. Me rukoilemme teidän puolestanne. Rukoilkaa Tekin meidän puolestamme.