Nimikirja

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa kaikista hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulin viraston työntekijöistä. Nimikirjan tarkoituksena on antaa työnantajalle luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa viranhaltijoista ja työntekijöistä. Nimikirja nauttii ns. julkista luotettavuutta eli siinä esitettyä tietoja ei tarvitse erikseen todentaa. Siksi nimikirjaan merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.

Nimikirjaotetta tarvitaan haettaessa papin virkaa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa tai kirkon keskushallinnossa.

Voit tilata nimikirjaotteen osoitteesta helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Nimikirjaotetta tilatessa on aina mainittava, mihin tarkoitukseen tarvitset otetta. Nimikirjaote on voimassa 2 kk.

Mitä nimikirjaan merkitään?

Nimikirjaan merkitään nimikirjalain sallimia tietoja.

 • kaikki tutkinnot
 • vähintään 2 ov. / 4 op. / 50 h kestävä kirkon, valtion tai kunnan järjestämä tai maksama koulutus
 • muu koulutus, joka on kestoltaan 5 ov / 10 op / 180 h
 • pätevöitymiskoulutus (pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ylempi pastoraalitutkinto)
 • oikeudet ja valat (pappisvihkimys, lehtorin oikeudet, tuomarinvala)
 • työ- ja virkasuhteet
 • työnteon keskeytykset perusteineen
 • kielitaito
 • huomattavat luottamustehtävät (mm. eduskunta ja hallitus, kunnanvaltuusto ja -hallitus, kirkolliskokous, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli, kirkkohallitus, kirkkovaltuusto ja -neuvosto, seurakuntaneuvosto, varajäsenyyksiä ei merkitä)

Pappien ja lehtorien nimikirjaan täydennetään tuomiokapitulissa kaikki tiedot, jotka perustuvat tuomiokapitulin päätöksiin tai jotka tulevat tuomiokapituliin tiedoksi. Tällaisia tietoja ovat:

 • papiksi vihkiminen sekä lehtorin- ja pappisoikeudet
 • viranhoitomääräykset papin virkaan sekä oikeutukset järjestöjen palvelukseen
 • irtisanoutumiset papin virasta
 • virkavapaudet perusteineen papin virasta
 • tuomiokapitulin myöntämät sivutoimiluvat
 • kirkolliskokouksen ja hiippakunnan luottamustehtävät
 • pastoraalitutkinnot ja kirkon koulutuskeskuksen koulutukset
 • rangaistukset ja tuomiot
 • arvonimet ja kunniamerkit
 • rovastin arvo

Mikäli haluat päivittää nimikirjaasi sellaisilla tiedoilla, jotka eivät perustu tuomiokapitulin päätöksiin tai joista ei tule tuomiokapituliin tieto, niin ole yhteydessä tuomiokapitulin notaariin Antti Luomaan, antti.luoma@evl.fi.