Ohjeet Helsingin hiippakunnan seurakunnille

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 11.2.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.2.2022 päättänyt kumota 7.2.2022 annetun yleisötilaisuuksien tai yleisten kokousten kieltämistä koskevan päätöksen 14.2.2022 lukien. Näin ollen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin 7.2.2022 antama ohje seurakunnille ei ole enää voimassa 14.2.2022 alkaen kokoontumisrajoitusten osalta.

Aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä, on edelleen voimassa 22.2.2022 asti. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa 30.6.2022 asti koko Suomessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 7.2.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 7.2.2022 kieltänyt sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa ja tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräykset ovat voimassa 8.2.–22.2.2022.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 8.2.–22.2.2022. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön aluehallintoviraston ajalle 8.2.–22.2.2022 määräämien rajoitusten vaihtoehtona.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Henkisen huollon tarjoaminen kriisitilanteissa on evankelis-luterilaisten seurakuntien lakisääteinen tehtävä (Kirkkolain 25:15 a §).

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa 50 henkeä. Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi kuitenkin osallistua yli 50 henkilöä edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 % kyseisen tilan enimmäisosallistujamäärästä ja tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 henkilöä.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Ulkotiloissa järjestettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa seurakuntien tulee huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Seurakunnan muu toiminta

Seurakuntien sisätiloissa tapahtuvassa toiminnassa voi olla yli 50 osallistujaa edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 % kyseisen tilan enimmäisosallistujamäärästä ja tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 henkilöä.

Seurakuntien tulee kaikessa toiminnassa huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun, tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Ihmisten tukeminen

Rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista:

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Ota koronarokotukset. Ne suojaavat vakavalta taudilta.
 2. Jos sairastut, pysy kotona, kunnes olet terve. Tee tarvittaessa kotitesti.
 3. Muista hygienia: kädet, maski, turvaväli ja ilmanvaihto.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Lisätiedot: hiippakunnan valmiuspäällikkö, piispan erityisavustaja Satu Huttunen, satu.huttunen@evl.fi, p. 040 551 5851.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 31.1.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 31.1.2022 päätöksen, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, jos yleisöllä tai osallistujilla on määritellyt istumapaikat. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräykset ovat voimassa 15.2.2022 asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 1.2.2022–15.2.2022. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön aluehallintoviraston ajalle 1.2.-15.2.2022 määräämien rajoitusten vaihtoehtona.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Henkisen huollon tarjoaminen kriisitilanteissa on evankelis-luterilaisten seurakuntien lakisääteinen tehtävä (Kirkkolain 25:15 a §).

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa 50 henkeä. Tiloissa, joihin mahtuu yli 250 henkeä, voidaan ottaa enintään 1/5 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Tämä tarkoittaa, että 300 hengen kirkkotilassa voi olla läsnä 60 henkeä. Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen, osalta osallistujamäärän suhteen pitää käyttää pastoraalista harkintaa.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Ulkotiloissa järjestettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa seurakuntien tulee huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Seurakunnan muu toiminta

Seurakuntien sisätiloissa tapahtuvassa toiminnassa voi olla enintään 50 osallistujaa, jos kaikille osallistujille on määritellyt istumapaikat. Henkilömäärärajoitus tai istumapaikkavaatimus ei koske lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Seurakuntien tulee kaikessa toiminnassa huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun, tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Ihmisten tukeminen

Rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista:

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

   1. Ota koronarokotukset. Ne suojaavat vakavalta taudilta.
   2. Jos sairastut, pysy kotona, kunnes olet terve. Tee tarvittaessa kotitesti.
   3. Muista hygienia: kädet, maski, turvaväli ja ilmanvaihto.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Lisätiedot: hiippakunnan valmiuspäällikkö, piispan erityisavustaja, Satu Huttunen, p. 040 551 5851, satu.huttunen@evl.fi

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 7.1.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 7.1.2022 päätöksen, jolla jatketaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella voimassa olevia rajoituksia. Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 31.1.2022 saakka. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräykset ovat voimassa 31.1.2022 asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 28.12.2021–31.1.2022. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön aluehallintoviraston ajalle 28.12.2021–31.1.2022 määräämien rajoitusten vaihtoehtona.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Henkisen huollon tarjoaminen kriisitilanteissa on evankelis-luterilaisten seurakuntien lakisääteinen tehtävä (Kirkkolain 25:15 a §).

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa enintään 1/5 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yksittäisessä tilaisuudessa voi kuitenkin olla läsnä enintään 30 henkeä tilan koosta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 100 hengen kirkkotilassa voi olla läsnä 20 henkilöä, 150 hengen ja sitä suuremmassa kirkkotilassa kuitenkin enintään 30 henkilöä. Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen, osalta osallistujamäärän suhteen pitää käyttää pastoraalista harkintaa.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Ulkotiloissa järjestettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa seurakuntien tulee huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Yhteislaulua jumalanpalveluksissa vähennetään voimakkaasti ja liikkuminen kirkkotilassa (esimerkiksi ehtoolliselle) ohjeistetaan niin, ettei lähikontaktia synny. Kuorolaulu jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa keskeytetään.

Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan vahvasti. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Seurakunnan kokoava toiminta ja leirit

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta (mm. konsertit, yhteislaulutilaisuudet) ja pienryhmätoiminta sisätiloissa keskeytetään ajalla 28.12.2021–31.1.2022.

Aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaisesti seurakunnissa voidaan jatkaa vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattua harrastustoimintaa. Toiminnassa tulee noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia.

Tiukentuneiden kokoontumisrajoitustenkin aikana viranomaiset ovat halunneet välttää lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia. Rippikoulut ja lasten ja nuorten leirit voidaan järjestää suunnitellusti. Mikäli seurakunnassa järjestetään leirejä, niiden järjestelyissä tulee noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia ja välttää korkean riskin toimintaa (mm. yhteislaulu).

Paikallisen päätöksen nuorten ja lasten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Seurakuntien tulee kaikessa toiminnassa huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun, tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista:

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.
 2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.
 3. Peset kädet, yskit hihaan.
 4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.
 5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.
 6. Otat sinulle suositellut rokoteannokset.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Lisätiedot: hiippakunnan valmiuspäällikkö, piispan erityisavustaja, Satu Huttunen, p. 040 551 5851, satu.huttunen@evl.fi

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 23.12.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 23.12.2021 päätöksen, jolla kielletään Uudenmaan alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräykset ovat voimassa 17.1.2022 asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 28.12.2021–17.1.2022. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Ennen uusien rajoitusten voimaanastumista seurakunnissa ovat voimassa 2.12.2021 annetut ohjeet.

Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön aluehallintoviraston ajalle 28.12.2021–17.1.2022 määräämien rajoitusten vaihtoehtona.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Henkisen huollon tarjoaminen kriisitilanteissa on evankelis-luterilaisten seurakuntien lakisääteinen tehtävä (KL 25:15 a §).

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa enintään 1/5 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yksittäisessä tilaisuudessa voi kuitenkin olla läsnä enintään 30 henkeä tilan koosta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 100 hengen kirkkotilassa voi olla läsnä 20 henkilöä, 150 hengen ja sitä suuremmassa (esimerkiksi 1000 hengen) kirkkotilassa kuitenkin enintään 30 henkilöä. Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen, osalta osallistujamäärän suhteen pitää käyttää pastoraalista harkintaa.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Ulkotiloissa järjestettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa seurakuntien tulee huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Yhteislaulua jumalanpalveluksissa vähennetään voimakkaasti ja liikkuminen kirkkotilassa (esimerkiksi ehtoolliselle) ohjeistetaan niin, ettei lähikontaktia synny. Kuorolaulu jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa keskeytetään.

Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan vahvasti. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Seurakunnan kokoava toiminta ja leirit

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta (mm. konsertit, yhteislaulutilaisuudet) ja pienryhmätoiminta sisätiloissa keskeytetään ajalla 28.12.2021–17.1.2022.

Aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaisesti seurakunnissa voidaan jatkaa vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattua harrastustoimintaa. Toiminnassa tulee noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia.

Tiukentuneiden kokoontumisrajoitustenkin aikana viranomaiset ovat halunneet välttää lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia. Koulujen joulutauon ajalle suunnitellut rippikoulut ja lasten ja nuorten leirit voidaan järjestää suunnitellusti. Mikäli seurakunnassa järjestetään leirejä, niiden järjestelyissä tulee noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia ja välttää korkean riskin toimintaa (mm. yhteislaulu).

Paikallisen päätöksen nuorten ja lasten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Seurakuntien tulee kaikessa toiminnassa huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun, tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista:

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.
 2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.
 3. Peset kädet, yskit hihaan.
 4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.
 5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.
 6. Otat sinulle suositellut rokoteannokset.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Lisätiedot: hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen, satu.huttunen@evl.fi, p. 040 551 5851

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 2.12.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 2.12.2021 päätöksen, jolla rajoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien osallistujamäärää 20 henkilöön. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräykset ovat voimassa 4. päivä joulukuuta alkaen 31. päivä joulukuuta 2021 asti. Vastaava määräys on voimassa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 3.12.2021–26.12.2021.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 4.12.2021–31.12.2021. Pukkilan ja Myrskylän seurakunnissa määräys on voimassa ajalla 3.12.2021–26.12.2021. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Toiminnanharjoittajalla on oikeus tarkastaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen eli koronapassin voimassaolo, jos sen toimintaan kohdistuu viranomaispäätöksessä määrätty rajoitus. Aluehallintoviraston mukaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu tavanomainen uskonnollinen toiminta

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 300 hengen kirkkotilaan voidaan jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa ottaa enintään 100 ihmistä.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan vahvasti. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja muu seurakunnan toiminta

Seurakunnan kaikessa muussa sisätiloissa järjestettävässä toiminnassa ja tilaisuuksissa osallistujamäärä rajataan 20 henkeen. Vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi. Jos tilaisuudessa on käytössä koronapassi, ei tilaisuuden osallistujamäärää rajoiteta.

Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallisen suunnitelman siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Edellä mainitut vaatimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Koronapassin käyttö tilaisuuksissa

Koronapassia ei voida käyttää jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa tai muussa tavanomaisessa uskonnollisessa toiminnassa (esim. hartaudet, rippikoulut ja diakoniaruokailut). Koronapassin käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole voimassa olevan lainsäädännön perusteella mahdollista.

Seurakunta voi päättää ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissa, joita koskevat aluehallintoviraston määräämät rajoitukset (esim. yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja myyjäiset).

Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia, kuten kirkkovaltuuston kokouksia, eikä myöskään niissä voi ottaa käyttöön koronapassia. Lainsäädäntö ei mahdollista koronapassin tarkistamista tilaisuuteen osallistuvilta työntekijöiltä.

Jos seurakunta päättää ottaa koronapassin käyttöön tietyssä tilaisuudessa, tilaan ei saa päästää osallistujaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen esittämisvelvoite ei koske. Seurakunnan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta osallistujilta ovella. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, koronapassia ei voi ottaa käyttöön. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa.

Seurakuntien tulee tiedottaa etukäteen ja aktiivisesti koronapassin käyttöönotosta sekä siitä, missä tilaisuuksissa koronapassia edellytetään ehtona osallistumiselle.

Koronapassin käyttöönoton tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monen ihmisen osallistuminen kirkkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voimassa olevien viranomaisrajoitusten aikana.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista:

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.
 2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.
 3. Peset kädet, yskit hihaan.
 4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.
 5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.
 6. Otat sinulle suositellut rokoteannokset.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 18.11.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 18.11.2021 päätöksen, jolla rajoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta. Päätöksellä rajoitetaan lisäksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Määräys ovat voimassa 25. päivä marraskuuta alkaen 24. päivä joulukuuta asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille (pois lukien Myrskylän ja Pukkilan seurakunnat). Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 25.11.-24.12.2021. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituspäätöksessä on erikseen määritelty ne yleisötilaisuudet, joita rajoitukset koskevat. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa. Aluehallintoviraston mukaan myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Sisätiloissa järjestettävään yhteislaulutilaisuuteen saa ottaa enintään puolet tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Seurakunnilla on kaksi vaihtoehtoa yhteislaulutilaisuuksien järjestämisessä. Seurakunta voi joko järjestää yhteislaulutilaisuuksia rajoitusten mukaisesti tai ottaa kyseisissä tilaisuuksissa käyttöön koronapassin. Jos seurakunta on ottanut koronapassin käyttöön, yhteislaulutilaisuuksissa ei tarvitse noudattaa osallistujamäärää koskevia rajoituksia.

Kirkkotiloissa järjestettävissä konserteissa ja esityksissä on osallistujille määriteltävä istumapaikat, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Vaihtoehtoisesti on otettava käyttöön koronapassi. Jos tilaisuudessa on määritellyt istumapaikat tai käytössä koronapassi, tilaisuuden osallistujamäärää ei rajoiteta.

Rajoitukset eivät koske muuta seurakunnan toimintaa kuin yhteislaulutilaisuuksia, konsertteja tai esityksiä. Koronapassin käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole mahdollista.

Koronapassin käyttö tilaisuuksissa

Koronapassia ei tule ottaa käyttöön muissa tilaisuuksissa kuin edellä on mainittu.

Jos seurakunta on ottanut tilaisuudessa koronapassin käyttöön, tilaan ei saa päästää osallistujaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen esittämisvelvoite ei koske. Seurakunnan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta osallistujilta ovella. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, koronapassia ei voi ottaa käyttöön. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa.

Seurakuntien tulee tiedottaa etukäteen ja aktiivisesti koronapassin käyttöönotosta sekä siitä, missä tilaisuuksissa koronapassia edellytetään ehtona osallistumiselle.

Koronapassin käyttöönoton tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monen ihmisen osallistuminen kirkkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voimassa olevien viranomaisrajoitusten aikana.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Edellä mainitut vaatimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.
 2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.
 3. Peset kädet, yskit hihaan.
 4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.
 5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.
 6. Otat molemmat rokoteannokset.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 3.9.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 3.9.2021 päätöksen, jolla kumotaan kahden metrin turvavälivelvoite sisällä järjestetyissä tilaisuuksissa ja pääkaupunkiseudulla voimassa oleva velvoite yleisön jakamisesta lohkoihin tapahtumissa sekä asiakas- ja yleisötiloja koskeva ns. turvavälipäätös.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa kaikissa Helsingin hiippakunnan seurakunnissa 4.9.-30.9.2021.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä muu seurakuntien toiminta

Helsingin hiippakunnan seurakuntien sisätiloissa voidaan järjestää yli kymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 % tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä, osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää fyysinen kontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Ulkotiloissa voidaan järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia edellyttäen, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää fyysinen kontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa on hyvä käyttää kasvomaskia, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot voi porrastaa.

Ihmisten tukeminen

Pitkään jatkunut koronapandemia on vaikuttanut ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Pese kädet, yski hihaan.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Pidä Koronavilkku-sovellus päällä. Noudata ohjeita.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 12.8.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 12.8.2021 päätöksen toimialueellaan. Rajoitukset koskevat pääkaupunkiseudun kuntia. Määräys ovat voimassa 20. päivä elokuuta alkaen 12. päivä syyskuuta asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 20.8.-12.9.2021 Helsingin ja Vantaan seurakunnissa. Porvoon rovastikunnan seurakunnissa ovat voimassa Helsingin hiippakunnan 28.7.2021 antamat ohjeet 26.8.2021 asti. Seurakuntien ei ole syytä omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Helsingin seurakunnat ja Vantaan seurakunnat:

Kaikki seurakuntien tilaisuudet (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa tapahtuvat tilaisuudet voidaan järjestää sisätiloissa enintään 25 hengen kokoontumisina ja ulkotiloissa enintään 50 hengen kokoontumisina edellyttäen, että toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voidaan poiketa eriyttämisjärjestelyin eli ns. sektorimallilla.

Eriyttämisjärjestelyssä osallistujamäärää rajoitetaan tilan koon mukaan. Kirkkotila tulee jakaa toisistaan erillisiin lohkoihin/sektoreihin. Kirkkotilaan voidaan kirkon koosta riippuen ottaa 2–10 sektoria. Jokaiseen erilliseen sektoriin voidaan ottaa sisätiloissa samanaikaisesti enintään 25 seurakuntalaista ja ulkotiloissa enintään 50 seurakuntalaista. Sektorin koossa huomioidaan, että osallistujien on sektorin sisällä tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke, esimerkiksi kirkon käytävä tai tyhjä penkkirivi. Jokaiselle lohkolle tulee olla oma kulkureitti, tai kulkureittien käyttö tulee porrastaa. Ehtoollisenvietto voidaan toteuttaa joko usealla jakopisteellä tai porrastamalla kulku alttarille.

Jumalanpalveluksen ja kirkollisen toimituksen toimittavia henkilöitä ei lasketa mukaan sektoreiden henkilörajoituksiin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d § mukaisen päätöksen perusteella yllä mainittujen seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Seurakuntien tulee viestiä seurakuntalaisille mahdollisuudesta osallistua toimintaan sekä jumalanpalvelukseen kirkkotilassa. Koska kaikilla seurakuntalaisilla ei ole mahdollisuutta osallistua jumalanpalvelukseen kirkkotilassa, jumalanpalveluksien välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan edelleen.

Porvoon rovastikunnan seurakunnat:

Porvoon rovastikunnan seurakunnat noudattavat Helsingin hiippakunnan aiemmin (28.7.2021) antamaa ohjetta, joka on voimassa 26.8.2021 asti.

Kaikki seurakuntien tilaisuudet (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa tapahtuvat tilaisuudet voidaan järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa ilman henkilömäärärajoituksia.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.

Porvoon rovastikunnan seurakuntia ovat Agricolan suomalainen seurakunta, Askolan seurakunta, Myrskylän seurakunta, Pornaisten seurakunta, Porvoon suomalainen seurakunta, Pukkilan seurakunta ja Sipoon suomalainen seurakunta.

Kaikki Helsingin hiippakunnan seurakunnat:

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Kaikissa seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa on hyvä käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa.

Ihmisten tukeminen

Pitkään jatkuneet voimakkaat rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 6.7.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 6.7.2021 päätöksiä toimialueellaan.

Määräykset ovat voimassa 15.7.-10.8.2021.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 10.8.2021 asti.

Seurakuntien ei ole syytä omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät. Seurakuntien tulee aktiivisesti viestiä jumalanpalveluselämän ja muun seurakunnan toiminnan avautumisesta sekä kutsua seurakuntalaisia mukaan toimintaan.

Porvoon rovastikunnan seurakunnat:

Kaikki seurakuntien tilaisuuksien (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa tapahtuvien tilaisuuksien kokoontumisrajoitukset on kumottu.

Tilaisuuksissa ja seurakuntien tiloissa on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Porvoon rovastikunnan seurakuntia ovat Agricolan suomalainen seurakunta, Askolan seurakunta, Myrskylän seurakunta, Pornaisten seurakunta, Porvoon suomalainen seurakunta, Pukkilan seurakunta ja Sipoon suomalainen seurakunta.

Helsingin seurakunnat ja Vantaan seurakunnat:

Kaikki seurakuntien tilaisuudet (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa tapahtuvat tilaisuudet voidaan järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa ilman henkilömäärärajoituksia.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Kaikki Helsingin hiippakunnan seurakunnat:

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Kaikissa seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa on hyvä käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa.

Ihmisten tukeminen

Pitkään jatkuneet voimakkaat rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uuden virusmuunnoksen leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 14.6.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.6.2021 päätöksiä toimialueellaan. Rajoitukset ovat erilaisia riippuen alueen epidemiatilanteesta.

Määräykset ovat voimassa 15.6.-14.7.2021.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 14.7.2021 asti.

Seurakuntien ei ole syytä omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät. Seurakuntien tulee aktiivisesti viestiä jumalanpalveluselämän ja muun seurakunnan toiminnan avautumisesta sekä kutsua seurakuntalaisia mukaan toimintaan.

Agricolan suomalainen seurakunta, Askolan seurakunta, Porvoon suomalainen seurakunta ja Sipoon suomalainen seurakunta:

Kaikki seurakuntien tilaisuuksien (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa tapahtuvien tilaisuuksien kokoontumisrajoitukset kumotaan.

Tilaisuuksissa ja seurakuntien tiloissa on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Helsingin seurakunnat, Vantaan seurakunnat, Pornaisten seurakunta, Myrskylän seurakunta, Pukkilan seurakunta:

Kaikki seurakuntien tilaisuudet (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa tapahtuvat tilaisuudet voidaan järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa ilman henkilömäärärajoituksia.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Kaikki Helsingin hiippakunnan seurakunnat:

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Kaikissa seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa on hyvä käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa.

Ihmisten tukeminen

Pitkään jatkuneet voimakkaat rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uuden virusmuunnoksen leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 1.6.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 1.6.2021 päätöksiä toimialueellaan. Rajoitukset ovat erilaisia riippuen alueen epidemiatilanteesta.

Määräykset ovat voimassa 22. päivä kesäkuuta asti kaikissa seurakunnissa pois lukien Pukkilan ja Myrskylän kunnat, joissa määräykset ovat voimassa 30. päivä kesäkuuta asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 22.6.2021 asti kaikissa seurakunnissa pois lukien Pukkilan ja Myrskylän seurakunnat, joissa ohjeet ovat voimassa 30.6.2021 asti. Seurakuntien ei ole syytä omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Agricolan suomalainen seurakunta, Askolan seurakunta, Porvoon suomalainen seurakunta ja Sipoon suomalainen seurakunta:

Kaikki seurakuntien tilaisuudet (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa tapahtuvat tilaisuudet voidaan järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa ilman henkilömäärärajoituksia.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.

Tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen turvavälipäätös on kumottu.

Helsingin seurakunnat, Vantaan seurakunnat, Pornaisten seurakunta, Pukkilan seurakunta ja Myrskylän seurakunta:

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sisätiloissa

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Seurakuntalaisilla tulee olla mahdollisuus olla läsnä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Osallistujamäärä rajoitetaan kirkkotilan koon mukaan.

Kirkkotila voidaan jakaa toisistaan erillisiin sektoreihin. Sektorin koossa huomioidaan, että ihmiset voivat pitää yli kahden metrin turvaväliä myös sektorialueen sisällä välttääkseen lähikontaktit. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa ihmisten oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia. Jokaiseen erilliseen sektoriin voidaan ottaa korkeintaan kymmenen henkeä. Seurakunnan tulee huolehtia, että eri sektoreissa olevat ihmiset eivät kohtaa kirkkotilaan tullessa, sieltä poistuttaessa tai ehtoolliselle osallistuessa. Käytännössä tämä voidaan järjestää siten, että työntekijä tai seurakunnan vapaaehtoinen ohjaa ihmiset porrastetusti kirkkotilaan sisään, ulos ja ehtoolliselle ja/tai eri uloskäyntejä käyttämällä.

Kirkkotilan jakaminen sektoreihin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ristikirkko voidaan jakaa yhteensä yhdeksään eri sektoriin siten, että jokaisessa ristin sakarassa on kaksi sektoria, jotka käytävä erottaa toisistaan. Tämän lisäksi parvi on yksi sektori. Jumalanpalveluksen ja kirkollisen toimituksen toimittavia henkilöitä ei lasketa mukaan sektoreiden henkilörajoituksiin.

Kaikenkokoisten kokoontumisten järjestelyissä sisätiloissa on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.

Seurakuntien tulee viestiä seurakuntalaisille mahdollisuudesta osallistua jumalanpalvelukseen kirkkotilassa. Koska kaikilla seurakuntalaisilla ei ole mahdollisuutta osallistua jumalanpalvelukseen kirkkotilassa, jumalanpalveluksien välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan edelleen erittäin vahvasti. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Seurakuntien kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.) sisätiloissa

Seurakuntien sisätiloissa voidaan järjestää toimintaa kymmenen hengen kokoontumisrajoituksen mukaisesti.

20-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta voidaan seurakunnissa toteuttaa sisä- ja ulkotiloissa. Tämä koskee myös rippikouluja.

Seurakunnan työntekijöitä tai tilaisuudessa toimivia vapaaehtoisia ei lasketa mukaan kokoontumisrajoituksiin. Kirkkosaleissa käytettävä ns. sektorimalli koskee vain jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia.

Kaikenkokoisten kokoontumisten järjestelyissä sisätiloissa on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.

Ulkotilaisuudet (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset)

Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 (viidenkymmenen) hengen kokoontumisia. Tätä suurempiakin kokoontumisia voi kuitenkin järjestää, jos tilassa on käytettävissä useita lohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita. Kussakin lohkossa saa olla enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke, ja jokaiselle lohkolle täytyy olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä henkilökunta. Lisäksi kaikenkokoisissa ulkotilaisuuksissa asiakkaille tai osallistujille täytyy varmistaa mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Kaikenkokoisten kokoontumisten järjestelyissä ulkotiloissa on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d § mukaisen päätöksen perusteella yllä mainittujen seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle. Lisäksi ulkotiloissa, joissa on yli 50 ihmistä samanaikaisesti, on varmistettava, että asiakkaat voivat välttää fyysisen kontaktin toisiinsa, mutta tietyn mittaista turvaväliä ei ulkotiloissa enää vaadita.

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa yli kahden metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Kaikki Helsingin hiippakunnan seurakunnat:

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa on hyvä käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen.

Kirkon viranomaisten toimielinten sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021. Laki mahdollistaa seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten, kuten kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston ja johtokunnan sekä seurakuntayhtymän vastaavien toimielinten, kuten yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sähköiset kokoukset.

Sähköisessä kokouksessa toimielimen jäsenet osallistuvat kokoukseen sähköisen kokousjärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous). Sähköisen kokouksen toteuttaminen edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Viranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että kokoustekniikka toimii. Päätöksentekomenettely sähköisessä kokouksessa on sama kuin varsinaisessa kokouksessa.

Ihmisten tukeminen

Pitkään jatkuneet voimakkaat rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uuden virusmuunnoksen leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 24.5.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 24.5.2021 päätöksiä toimialueellaan. Rajoitukset ovat erilaisia riippuen alueen epidemiatilanteesta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voidaan järjestää 25.–31.5. sisä- ja ulkotiloissa enintään kymmenen hengen kokoontumisia. 1.–15.6. sisätiloissa voidaan järjestää enintään kymmenen hengen kokoontumisia ja ulkotiloissa enintään viidenkymmenen hengen kokoontumisia.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 1.–15.6. voi järjestää enintään kymmenen hengen kokoontumisia sisä- ja ulkotiloissa.

Aluehallintovirasto on lisäksi jatkanut velvoitetta, jonka mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö tulee järjestää Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Määräys on voimassa kesäkuun puoliväliin asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 15.6.2021 asti. Seurakuntien ei ole syytä omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Seurakuntalaisilla tulee olla mahdollisuus olla läsnä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Osallistujamäärä rajoitetaan kirkkotilan koon mukaan. Kirkkotila voidaan jakaa toisistaan erillisiin sektoreihin. Sektorin koossa huomioidaan, että ihmiset voivat pitää yli kahden metrin turvaväliä myös sektorialueen sisällä. Jokaiseen erilliseen sektoriin voidaan ottaa korkeintaan kymmenen henkeä. Seurakunnan tulee huolehtia, että eri sektoreissa olevat ihmiset eivät kohtaa kirkkotilaan tullessa, sieltä poistuttaessa tai ehtoolliselle osallistuessa. Käytännössä tämä voidaan järjestää siten, että työntekijä tai seurakunnan vapaaehtoinen ohjaa ihmiset porrastetusti kirkkotilaan sisään, ulos ja ehtoolliselle ja/tai eri uloskäyntejä käyttämällä.

Kirkkotilan jakaminen sektoreihin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ristikirkko voidaan jakaa yhteensä yhdeksään eri sektoriin siten, että jokaisessa ristin sakarassa on kaksi sektoria, jotka käytävä erottaa toisistaan. Tämän lisäksi parvi on yksi sektori. Seurakunnan on aktiivisesti muistutettava seurakuntalaisia terveysturvallisuudesta, turvaväleistä ja maskisuosituksesta.

Ulkotilassa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten enimmäisosallistujamäärä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella viisikymmentä (50) henkeä 1.6.2021 alkaen. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella enimmäisosallistujamäärä on kymmenen henkeä. Seurakunnan on aktiivisesti muistutettava seurakuntalaisia terveysturvallisuudesta, turvaväleistä ja maskisuosituksesta.

Jumalanpalveluksen ja kirkollisen toimituksen toimittavia henkilöitä ei lasketa mukaan sektoreiden henkilörajoituksiin.

Seurakuntien tulee viestiä seurakuntalaisille mahdollisuudesta osallistua jumalanpalvelukseen kirkkotilassa. Koska kaikilla seurakuntalaisilla ei ole mahdollisuutta osallistua jumalanpalvelukseen kirkkotilassa, jumalanpalveluksien välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan edelleen erittäin vahvasti. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d § mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa yli kahden metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa.

Seurakuntien kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.)

Seurakuntien sisätiloissa voidaan järjestää toimintaa kymmenen hengen kokoontumisrajoituksen mukaisesti 25.5.2021 alkaen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ulkotiloissa toimintaa voidaan järjestää viidenkymmenen hengen (50) kokoontumisrajoituksen mukaisesti 1.6.2021 alkaen. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissa kokoontumisrajoitus ulkotiloissa on kymmenen henkeä.

20-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta voidaan seurakunnissa toteuttaa sisä- ja ulkotiloissa. Tämä koskee myös rippikouluja.

Seurakunnan työntekijöitä tai tilaisuudessa toimivia vapaaehtoisia ei lasketa mukaan kokoontumisrajoituksiin. Kirkkosaleissa käytettävä ns. sektorimalli koskee vain jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia.

Kaikessa toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveysturvallisuuden toteutumiseen, turvaväleihin ja hygieniavaatimuksiin mm. pintojen tehostettuun puhdistamiseen ja käsihygieniaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille. Seurakuntien tulee muistuttaa osallistujia aktiivisesti terveysturvallisuudesta, turvaväleistä ja maskisuosituksesta.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen.

Kirkon viranomaisten toimielinten sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021. Laki mahdollistaa seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten, kuten kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston ja johtokunnan sekä seurakuntayhtymän vastaavien toimielinten, kuten yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sähköiset kokoukset.

Sähköisessä kokouksessa toimielimen jäsenet osallistuvat kokoukseen sähköisen kokousjärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous). Sähköisen kokouksen toteuttaminen edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Viranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että kokoustekniikka toimii. Päätöksentekomenettely sähköisessä kokouksessa on sama kuin varsinaisessa kokouksessa.

Ihmisten tukeminen

Pitkään jatkuneet voimakkaat rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uuden virusmuunnoksen leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 10.5.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 7.5.2021 kieltänyt kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla.

Aluehallintovirasto on lisäksi velvoittanut järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Määräys on voimassa ajalla 17.-31.5.2021.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 31.5.2021 asti.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Jumalanpalvelukset toimitetaan pääosin ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa. Pyrkimyksenä on, että kirkkotilaan otetaan samanaikaisesti korkeintaan kuusi ihmistä, pois lukien jumalanpalveluksen toimittajat ja kirkon palveluskunnan. Jumalanpalvelukset välitetään seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta. Jumalanpalveluksessa voidaan viettää ehtoollista.

Kirkolliset toimitukset on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pienellä joukolla. Tavoitteena on, että läsnä on vain kuusi ihmistä, pois lukien pappi, kanttori ja kirkon palveluskunta. Kirkollisissa toimituksissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun henkilömäärärajan. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d § mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa yli kahden metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa.

Seurakuntien kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.)

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien aikuisille suunnattu kokoava toiminta on keskeytetty 31.5.2021 asti.

20-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta voidaan seurakunnissa toteuttaa 3.5. alkaen sisä- ja ulkotiloissa rajatusti. Tämä koskee myös rippikouluja. Toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveysturvallisuuden toteutumiseen, turvaväleihin ja hygieniavaatimuksiin mm. pintojen tehostettuun puhdistamiseen ja käsihygieniaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille. Ohjaajat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle Ryhmän tulee olla vakiintunut sekä perustua ennakkoilmoittautumiseen. Ryhmän koko tulee myös suhteuttaa käytettävän tilan kokoon siten, että turvavälit voivat tosiasiallisesti toteutua.

Paikallisen päätöksen lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen.

Kirkon viranomaisten toimielinten sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021. Laki mahdollistaa seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten, kuten kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston ja johtokunnan sekä seurakuntayhtymän vastaavien toimielinten, kuten yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sähköiset kokoukset.

Sähköisessä kokouksessa toimielimen jäsenet osallistuvat kokoukseen sähköisen kokousjärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous). Sähköisen kokouksen toteuttaminen edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Viranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että kokoustekniikka toimii. Päätöksentekomenettely sähköisessä kokouksessa on sama kuin varsinaisessa kokouksessa.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uuden virusmuunnoksen leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 23.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 22.4.2021 kieltänyt kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla.

Aluehallintovirasto on lisäksi velvoittanut järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Määräys on voimassa ajalla 1.-16.5.2021.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 16.5.2021 asti.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Jumalanpalvelukset toimitetaan pääosin ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa. Pyrkimyksenä on, että kirkkotilaan otetaan samanaikaisesti korkeintaan kuusi ihmistä, pois lukien jumalanpalveluksen toimittajat ja kirkon palveluskunnan. Jumalanpalvelukset välitetään seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta. Jumalanpalveluksessa voidaan viettää ehtoollista.

Kirkolliset toimitukset on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pienellä joukolla. Tavoitteena on, että läsnä on vain kuusi ihmistä, pois lukien pappi, kanttori ja kirkon palveluskunta. Kirkollisissa toimituksissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun henkilömäärärajan. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d § mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa yli kahden metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa.

Seurakuntien kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.)

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien aikuisille suunnattu kokoava toiminta on keskeytetty 16.5.2021 asti.

20-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta voidaan seurakunnissa toteuttaa 3.5. alkaen sisä- ja ulkotiloissa rajatusti. Tämä koskee myös rippikouluja. Toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveysturvallisuuden toteutumiseen, turvaväleihin ja hygieniavaatimuksiin mm. pintojen tehostettuun puhdistamiseen ja käsihygieniaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille. Ohjaajat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle Ryhmän tulee olla vakiintunut sekä perustua ennakkoilmoittautumiseen. Ryhmän koko tulee myös suhteuttaa käytettävän tilan kokoon siten, että turvavälit voivat tosiasiallisesti toteutua.

Paikallisen päätöksen lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen.

Kirkon viranomaisten toimielinten sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021. Laki mahdollistaa seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten, kuten kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston ja johtokunnan sekä seurakuntayhtymän vastaavien toimielinten, kuten yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sähköiset kokoukset.

Sähköisessä kokouksessa toimielimen jäsenet osallistuvat kokoukseen sähköisen kokousjärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous). Sähköisen kokouksen toteuttaminen edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Viranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että kokoustekniikka toimii. Päätöksentekomenettely sähköisessä kokouksessa on sama kuin varsinaisessa kokouksessa.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uuden virusmuunnoksen leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 12.3.2021

Päivitetty 9.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 31.3.2021 kieltänyt kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla.

Aluehallintovirasto on lisäksi velvoittanut järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Määräys on voimassa ajalla 1.4.-30.4.2021.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Jumalanpalvelukset toimitetaan pääosin ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa. Pyrkimyksenä on, että kirkkotilaan otetaan samanaikaisesti korkeintaan kuusi ihmistä, pois lukien jumalanpalveluksen toimittajat ja kirkon palveluskunnan. Jumalanpalvelukset välitetään seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta. Jumalanpalveluksessa voidaan viettää ehtoollista.

Kirkolliset toimitukset on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pienellä joukolla. Tavoitteena on, että läsnä on vain kuusi henkilöä, pois lukien pappi, kanttori ja kirkon palveluskunta. Kirkollisissa toimituksissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun henkilömäärärajan. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d § mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa yli kahden metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa.

Seurakuntien kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.)

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta ja aikuisten sekä nuorten pienryhmätoiminta on keskeytetty 30.4.2021 asti.

Aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaisesti seurakunnissa voidaan jatkaa vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattua harrastustoimintaa. Toiminnassa tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä. Ohjaajat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Ryhmän kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen.

Paikallisen päätöksen lasten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen.

Kirkon viranomaisten toimielinten sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos tulee voimaan 15.3.2021. Laki mahdollistaa seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten, kuten kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston ja johtokunnan sekä seurakuntayhtymän vastaavien toimielinten, kuten yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sähköiset kokoukset.

Sähköisessä kokouksessa toimielimen jäsenet osallistuvat kokoukseen sähköisen kokousjärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous). Sähköisen kokouksen toteuttaminen edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Viranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että kokoustekniikka toimii. Päätöksentekomenettely sähköisessä kokouksessa on sama kuin varsinaisessa kokouksessa.

Kirkkohallitus antaa tarkempia ohjeita sähköisten kokousten järjestämisestä.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uuden virusmuunnoksen leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 19.2.2021, päivitetty 26.2.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 19.2.2021 päätöksen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoitusten kiristämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 22.2.-14.3.2021 ja korvaa aiemman päätöksen, jolla kiellettiin yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen.

Helsingin hiippakunta antaa viranomaisten päätösten johdosta hiippakunnan seurakunnille ohjeet ja rajoitukset, jotka ovat voimassa 22.2.-14.3.2021.

Päivitys 26.2.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen rajoitusten kiristämisestä sekä 24.2.2021 päätöksen, joka velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätökset ovat voimassa 14.3.2021 saakka.

Näiden viranomaispäätösten johdosta Helsingin hiippakunta päivittää ohjeitaan seurakunnille. Ohjeiden päivittäminen koskee tilojen käyttöä sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Jumalanpalvelukset toimitetaan pääosin ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa. Pyrkimyksenä on, että kirkkotilaan otetaan samanaikaisesti korkeintaan kuusi ihmistä, pois lukien jumalanpalveluksen toimittajat ja kirkon palveluskunnan. Jumalanpalvelukset välitetään seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta. Jumalanpalveluksessa voidaan viettää ehtoollista.

Kirkolliset toimitukset on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pienellä joukolla. Tavoitteena on, että läsnä on vain kuusi henkilöä, pois lukien pappi, kanttori ja kirkon palveluskunta. Kirkollisissa toimituksissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun henkilömäärärajan. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Tilojen käytön terveysturvallisuus

Päivitetty 26.2.2021

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa yli kahden metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa.

Seurakuntien kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.)

Päivitetty 26.2.2021

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta ja aikuisten sekä nuorten pienryhmätoiminta on keskeytetty 14.3.2021 asti.

Aluehallintoviraston 26.2.2021 antaman päätöksen mukaisesti seurakunnissa voidaan 1.3.2021 alkaen jatkaa vuonna 2008 (AVI korjannut ohjeistusta 1.3.2021) syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattua harrastustoimintaa. Toiminnassa tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä. Ohjaajat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Ryhmän kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen.

Paikallisen päätöksen lasten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uuden virusmuunnoksen leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 27.11.2020, päivitetty 27.1.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ovat 27.11.2020 ilmoittaneet uusista voimaan astuvista rajoituksista ja suosituksista Uudenmaan alueella. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla maanantaista 30.11. alkaen – pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää vain välttämättömät ja erityisin järjestelyin.

Helsingin hiippakunta antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet Helsingin hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset

Päivitys 27.1.2021

Keskiviikkona 27.1.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki päätöksen koskien 27.11.2020 annettujen rajoitusten ja suositusten voimassaolon jatkamista 28.2.2021 asti.

Helsingin hiippakunta jatkaa viranomaisten päätösten johdosta 27.11.2020 Helsingin hiippakunnan seurakunnille annettujen ohjeiden ja suositusten voimassaoloa sekä niiden mukaisia rajoituksia 28.2.2021 asti. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksen vuoksi ohjeissa on tehty muutoksia koskien lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) ryhmätoimintaa.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Jumalanpalvelukset toimitetaan pääosin ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa. Kirkkotilaan voidaan ottaa samanaikaisesti korkeintaan 10 ihmistä, sisältäen jumalanpalveluksen toimittajat ja kirkon palveluskunnan. Jumalanpalvelukset välitetään seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta. Jumalanpalveluksessa voidaan viettää ehtoollista.

Kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä, seurakunnan työntekijät mukaan lukien. Kirkolliset toimitukset on kuitenkin pyrittävä järjestämään mahdollisimman pienellä joukolla. Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Toimitusten turvallisuus

Kirkollisiin toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Tämä on toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa 1–2 metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa.

Seurakuntien kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.)

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta ja aikuisten pienryhmätoiminta keskeytetään 10.1.2021 asti.

Päivitys 27.1.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt avata alle 20-vuotiaiden harrastustoiminnan rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Päätös perustuu lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Tämän pohjalta Helsingin hiippakunnan seurakunnissa voidaan avata alle 20-vuotiaiden kokoava ryhmätoiminta (mukaan lukien rippikoulut) rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Toiminnassa tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä. Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Ryhmän kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen (esimerkiksi rippikoulu, isoskoulutus, varhaisnuorten kokkikerho).

Edellä linjattu tarkoittaa muun muassa talviloman rippikoulujen osalta sitä, että ne voidaan toteuttaa pienryhmämuotoisena annettujen terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ei ole asettanut mitään erityistä ryhmäkokorajoitusta lasten ja nuorten harrastustoiminnalle. Vallitsevan tilanteen keskellä ryhmäkoko on syytä kuitenkin kirkon toiminnassa rajata enimmillään noin 20 henkeen. Sellaista avointa nuorisotoimintaa, jossa ei ole vakiintunut tai ennakkoilmoittautumisen edellyttävä ryhmä, voidaan järjestää 10 hengen rajoituksin ulkona (esimerkiksi avoimet nuortenillat tai avoimet varhaisnuorten olkkarit).

Paikallisen päätöksen lasten ja nuorten ryhmätoiminnan avaamisesta sekä talviloman rippikoulujen järjestämisestä tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Hiippakunta muistuttaa edelleen THL:n ”viidestä valtista”, jolla suojaamme itseämme ja läheisiämme koronavirustartunnalta:

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan rajoitukset ja suositukset seurakunnille 20.11.2020

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulee rajoittaa 20 henkeen seurakunnissa 23.11.2020-13.12.2020.

Seurakuntien yleisötilaisuuksiksi lasketaan kaikki seurakuntien omissa tiloissa toteutuvat tilaisuudet.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Seurakuntalaisilla tulee olla mahdollisuus olla läsnä jumalanpalveluksissa, mutta osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön. Tähän henkilömäärään kuuluvaksi lasketaan myös jumalanpalveluksen toimittajat. Ehtoollisen viettoa voidaan jatkaa normaalisti.

Seurakuntien tulee striimata seurakuntansa jumalanpalvelus sunnuntaisin seurakuntalaisilleen omien sähköisten viestintäkanaviensa kautta. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Hautaan siunaamisten osallistujamäärien arvioinnissa tulee noudattaa pastoraalista harkintaa. Osallistujamäärässä voidaan poikkeuksellisesti joustaa siten, että läsnä tilaisuudessa voivat olla vainajan lähiomaiset.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien koronakoordinaatioryhmä kehottaa edelleen 13.11.2020 linjauksensa mukaisesti noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan. Suositus koskee myös perhejuhlia kuten kotona tapahtuvia kastetilaisuuksia, hääjuhlia tai muistotilaisuuksia.

 

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.

Harrastustoiminta

Kuoro- ja muuta harrastustoimintaa voidaan jatkaa, jos henkilörajoitukset sekä turvavälit toteutuvat.

Lasten ja nuorten tilaisuuksien järjestämisellä on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle terveydelle merkittäviä vaikutuksia, jonka vuoksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuminen on syytä pyrkiä monin eri tavoin turvaamaan.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti.

 

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnissa kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 13-vuotiaille. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja tulee kuitenkin seurakunnissa olla tarjolla seurakuntalaisille, joille kasvomaskien kustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöille käytettäväksi työpaikalla kaikissa tilanteissa ja työpaikalla liikuttaessa ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.

 

Helsingin hiippakunta muistuttaa THL:n ”viidestä valtista”, joilla suojaat itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta:

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Pidä ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.
 5. Lataa Koronavilkku-sovellus.

Annetut rajoitukset eivät koske Pukkilan ja Myrskylän seurakuntia, koska ne eivät kuulu HUS:n sairaanhoitopiirin alueeseen. Tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymien yhteisten palvelujen osalta yhtymän johtaja. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet Helsingin ja Vantaan seurakunnille 15.10.2020

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on linjannut 15.10.2020 uusista ohjeista koskien pääkaupunkiseudun suuria kaupunkeja. Ohjeet ovat voimassa 19.10.-18.11.2020. Tästä syystä Helsingin hiippakunta ohjeistaa Helsingin ja Vantaan seurakuntia ajalle 19.10.-18.11.2020 seuraavasti.

 1. Yli 20 hengen tilaisuuksissa on noudatettava erityistä tarkkuutta terveysturvallisuudessa.
 • Sairaana ei saa osallistua tilaisuuteen.
 • Osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • Seurakuntien tulee ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • Seurakuntien ja seurakuntayhtymien kaikessa toiminnassa ja kaikissa tilaisuuksissa kasvomaskien käytölle on vahva suositus. Suositus kasvomaskin käytöstä koskee vain yli 15-vuotiaita.
 1. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöille käytettäväksi työpaikalla.
 2. Muistutamme seurakuntia ja seurakuntayhtymiä etätyösuosituksesta niille työntekijöille, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyöstä sovitaan erikseen paikallisesti.
 3. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.
 4. Lasten ja nuorten tilaisuuksien järjestämisen mahdollistamisella on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle terveydelle merkittäviä vaikutuksia, josta syystä lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuminen on syytä pyrkiä monin eri tavoin turvaamaan.

Tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymien yhteisten palvelujen osalta yhtymän johtaja. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Helsingin hiippakunnan suositukset seurakunnille 24.9.2020

THL on 24.9. antanut uusia suosituksia koskien maskien käyttöä. Helsingin hiippakunta täsmentää näiden nojalla seurakunnille aiemmin annettua maskisuositusta. Uudet Helsingin hiippakunnan maskisuositukset seurakunnille ovat seuraavat:

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnissa kasvomaskien käyttöä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja tulee kuitenkin seurakunnissa olla tarjolla seurakuntalaisille, joille kasvomaskien kustannukset nousevat kohtuuttomiksi. THL:n kasvomaskisuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita.

Henkilöstön kasvomaskin käyttöä suositellaan tilanteessa, jossa seurakunnan henkilöstö on lähikontaktissa yli 15 minuutin ajan seurakuntalaisten, erityisesti riskiryhmään kuuluvien, kanssa.

Tarkemmista paikallisista ohjeistuksista vastaavat seurakuntien kirkkoherrat.

Helsingin hiippakunta muistuttaa, että hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on edelleen ensisijaisen tärkeää. Seurakuntien tiloissa on pyrittävä tarjoamaan hyvät mahdollisuudet käyttää muun muassa käsidesiä ja ihmisiä tulee muistuttaa sen käytöstä eri tavoin.

Tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymien yhteisten palvelujen osalta yhtymän johtaja. Yllä olevat ohjeet ovat suosituksia. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Kokoontumisrajoitusten lieventäminen jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatilaisuuksien osalta 1.8.2020 alkaen

6.7.2020

Valtioneuvosto on 17.6.2020 linjannut, että kokoontumisrajoituksia lievennetään 1.8.2020 alkaen. Aluehallintovirastot ovat 1.7.2020 antaneet asiasta määräyksen, jonka mukaan:

– Alle 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat sallittuja 1.8.2020 alkaen ilman erityisehtoja. Tämä tarkoittaa, että aiemmat määräykset turvajärjestelyistä eivät ole enää voimassa oikeudellisesti velvoittavina. Aluehallintovirastot kuitenkin suosittelevat, että tilaisuuksissa noudatetaan edelleen THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää 1.8.2020 alkaen sisä- ja ulkotiloissa edellyttäen, että niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille, jotta ohjeen noudattaminen on mahdollista. Tämän arvioinnista ja käytännön soveltamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat 5.5.2020 ja 19.5.2020 ohjeet jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä 1.6.2020 alkaen. Näissä ohjeissa piispat kehottivat seurakuntia noudattamaan aluehallintovirastojen määräyksiä sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien velvoitteiden että niitä koskevien suositusten osalta. Näin toimitaan jatkossakin, ja aluehallintovirastojen 1.7.2020 antaman määräyksen perusteella piispojen ohjetta päivitetään seuraavasti.

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet

Erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa. Piispat kuitenkin suosittelevat, että jumalanpalveluksissa, seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan yhä 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. 1.8.2020 alkaen osanottajamäärä voi ylittää 500 henkeä aluehallintovirastojen määräyksiä noudattaen.

Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei seurakunnalla. Samoin vastuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä. Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.

Päätöksenteko ja ohjeiden soveltaminen

Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta vastaavat aluehallintovirastot. Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 1.8.2020–31.8.2020. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiatilanne Suomessa pahenee, aluehallintovirastot arvioivat voimassa olevia päätöksiään uudelleen.

Rajoitusten lieventyessä järjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu entisestään. Tuomiokapitulit antavat tarvittaessa seurakunnille tarkempia soveltamisohjeita.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen tarkennettu ohje seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta 1.6.2020 alkaen

19.5.2020

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat Valtioneuvoston linjaukseen perustuen 5.5.2020 ohjeen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä. Valtioneuvoston 6.5. tekemän periaatepäätöksen perusteella piispat tarkentavat ohjettaan seuraavasti:

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.

Ehtoollisen vietosta hiippakunnat antavat ohjeita erikseen.

Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.

Kirkolliset toimitukset

Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.

Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia.

Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanon ohjauksesta vastaavat aluehallintovirastot.

Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Helsingin hiippakunnan ohje ehtoollisen vietosta koronavirusrajoitusten asteittaisen purkamisen aikana

19.5.2020

Helsingin hiippakunnan ohjeen ehtoollisen vietosta koronavirusrajoitusten asteittaisen purkamisen aikana voi lukea tämän linkin kautta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen täydentävä ohje seurakunnan tilaisuuksista koronapandemian aikana – laulaminen ja musiikki

1.6.2020

Ohje luettavissa tämän linkin kautta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen ohjeistus seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen

5.5.2020

Seurakunnat hoitavat kirkon hengellistä tehtävää julistamalla Jumalan sanaa, jakamalla sakramentteja ja toimimalla kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Erityisen tärkeää se on poikkeusoloissa. Sillä on merkitystä ihmisten henkisen jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Hallitus on 4.5.2020 päättänyt siirtymisestä koronaepidemian hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Julkisissa kokoontumisissa sovelletaan 1.6.2020 alkaen 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Hallitus suosittaa rajoitusta toimintaohjeeksi myös uskonnollisissa tilaisuuksissa. Samoin riskiryhmään kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ohjeistavat seurakuntia seuraavasti:

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Osanottajien turvallisuus tulee varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli kirkkotila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen. Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä. Osanottajien turvallisuus tulee varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli käytettävissä oleva tila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen. Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Muut seurakuntatilaisuudet

Seurakuntatilaisuuksia voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen. Seurakuntia kannustetaan järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa niin, että toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan.

Päivärippikoulut

Päivärippikouluja voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen. Turvallisuuskäytäntöjä kehitettäessä on hyvä seurata koulujen toimintamalleja. Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Rippikoululeirit ja muu leiritoiminta

Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositeltavaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen.

Kaikessa leiritoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan. Hiippakunnat antavat tarkempia ohjeita yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa.

Työnantajan tehtävänä on huolehtia tarpeellisin toimenpitein myös työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Työnantajan vastuu korostuu erityisesti leiriolosuhteissa.

Seurakunta päättää rippikoulun toteutustavoista ja ajankohdasta. Toteutuksesta on hyvä keskustella nuorten ja perheiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan kuulla heidän näkemyksiään.