Piispan puhe 24.11.2011

Arvoisat juhlavieraat,

kun katson teitä, näen ympärilläni hyvän tekijöitä ja hyvyyden mahdollistajia.

Kun päättäjä haluaa satsata resursseja uuteen rakennukseen, hänellä on viesti kerrottavanaan. Tätä viestiä rakennusmiehet ja jokainen asiantuntija työpanoksellaan konkretisoivat. Jokaisesta talosta tulee aikanaan tarina. Julkinen ja kaikille kerrottu tai ihan yksityinen, vain omaan käyttöön jäävä.

Tämän harjannostokorkeudessa olevan rakennuksen viesti on ja tulee olemaan vahva ja julkinen, mutta samanaikaisesti hiljainen, kullekin omanlaisensa. Kertomusten kudelma.

Näen ja kuulen tässä kappelissa yhteisen toiveen siitä, että kaupunkimme ja koko pääkaupunkiseutu tarvitsee maastomerkkejä, joilla ei ole vain instituution tarinaa takanaan, vaan joka kutsuu meitä kuulemaan ja kertomaan oman tarinamme.

Rakennus on aina viesti. Olkoon tämä nouseva kappeli viesti siitä, että me tarvitsemme…

  • taloja ja tiloja, jotka ovat auki jokaiselle. Liian moni ovi, portti ja rakennus on suljettu monilta ja avoinna vain erilaisia ehtoja täyttäville. Tämä rakennus viestii siitä, että yhteiselämäämme ei uhkaa avoimuus, vaan lokeroituminen ja pelko toisiamme kohtaan. Tämä talo viestii siitä, että avoimuus luo turvallisuutta. Myös tuntematon ihminen on ihminen. Tähän tilaan tervetullut.
  • taloja ja tiloja, jotka ovat myös heitä varten, jotka eivät ole osallistuneet kustannuksiin. Tämä rakennus viestii siitä, että kaupunkikuvan vilskeessä ja kaikenlaisessa kuormittavuudessa hengähdystauko, armollisuus ja hiljaisuus voivat olla läsnä mahdollisuuksina, ei maksullisina hyödykkeinä.
  • taloja ja tiloja, joissa ei tarvitsee suorittaa, tuottaa eikä altistua arvioinnin kohteeksi. Tämä rakennus viestii siitä, että ihminen itsessään on arvokas: menestyneenä ja voimansa tunnossa, mutta myös hitaana, ja hämmennyksissä, mutkalle menneen elämänsä kanssa. Tämä rakennus viestii kaupungista, jossa kaikki se, mikä on totta, saa ja voi olla totta ihan tässä kaupunkimme keskusytimessä. Tässä rakennuksessa kohtaaminen on kylliksi: sanattomana saa viipyillä, mutta sanojakin saa käyttää.

Tällä rakennuksella kirkko haluaa kertoa armollisesta Jumalasta. Hänestä, jolla on hyvä tahto kaikkia ja kaikenlaisia kohtaan. Avointen ovien Jumala!

Siunatkoon hyvä Jumala teitä jokaista, jotka olette tämän kappelin toteuttamiseen osallistuneet ja osallistutte.