Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

  • Hilkka Niemistö Töölön seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.1.2023 alkaen
  • Santeri Kaleva Töölön seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2023 alkaen
  • Emilia Kuusisto Töölön seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2023 alkaen
  • Kaisa Kariranta Vartiokylän seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.12.2022 alkaen
  • Kati Vento Mikaelin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.12.2022 alkaen
  • Milla Mäkitalo Mikaelin seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.–19.6.2023
  • Pia Kähkönen Sipoon suomalaisen seurakunnan seurakuntapastoriksi 9.1.–31.8.2023

Hiippakuntasiirto

  • pastori Kati Pirttimaa on otettu Helsingin hiippakunnan papistoon 16.11.2022

Kelpoisuuspäätös ja lausunto Vantaankosken seurakunnan kirkkoherran virkaa
hakeneista
Tuomiokapituli totesi Vantaankosken seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt: Elina Hellqvist, Teijo Peltola ja Hans Tuominen. Kelpoisuuspäätös ja lausunto Vantaankosken seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista.

Töölön seurakunnan I kappalaisen viran julistaminen haettavaksi
Tuomiokapituli julisti haettavaksi Töölön seurakunnan I kappalaisen viran.
Hakuilmoitus on luettavissa KirkkoHR-palvelussa. Hakuaika virkaan päättyy keskiviikkona 14.12.2022 klo 15.00

Kantelut papeista
Tuomiokapituli on käsitellyt pappeja koskevat kaksi kantelua. Kumpikaan kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Tarkemmat kuvaukset kanteluista: Kantelu papin opetus ja sola scriptura ja Kantelu toimituksen unohtaneesta pastorista

 

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2022
Tuomiokapitulin seuraava istunto on 14.12.

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023
Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ovat 18.1., 8.2., 8.3., 12.4., 17.5., 14.6., 16.8., 20.9., 4.10., 1.11., 15.11., ja 13.12.

Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2023
Pappisvihkimys on 18.5.2023.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 5.11.2023

Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2023
Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2023 pidetään 16.2. ja 1.6.
Aloitteet 16.2. kokousta varten tulee jättää kirjallisesti tuomiokapituliin viimeistään 5.1.2023.
Aloitteet 1.6. kokousta varten tulee jättää kirjallisesti tuomiokapituliin viimeistään 20.4.2023.